top of page

Hakkımızda

1995 Yilinda beri̇ teksti̇l alanindaki̇ aksesuar bölümleri̇ni̇n i̇malati ve satişi olarak hi̇zmet vermekteyi̇z. Müşteri̇ talepleri̇ne göre yeni̇ ürünler yapabi̇lecek kapasi̇temi̇z var. Kendi̇mi̇ze ve ürünleri̇mi̇ze güveni̇yoruz. Bi̇zden kaynaklanan her türlü sorunu üstlenmekteyi̇z. Si̇pari̇ş edi̇len ürün en düzgün ve veri̇len zamanda temi̇n edi̇lmektedi̇r. Güveni̇li̇rli̇ği̇mi̇z kali̇temi̇zdi̇r.

Misyon

• Çevreye ve insana saygılı üretimi ön planda tutmak
• Yenilikçi üretim anlayışıyla sektörel gelişmeleri takip etmek
• Yüksek kaliteli ürünlerle dünya standartlarında metal aksesuar üretimini sağlamak

Vizyon

• Sektörü hep ileriye taşıyarak liderlik etmek
• İhracat ağımızı genişleterek dünya çapında öncü bir marka haline gelmek
• Uzun vadeli ve sürdürülebilir büyüme hedeflerimizle ülkemizdeki tüm üreticilere örnek olmak

KVK Aydınlatma Metni

ZERGOLD AKSESUAR

(Zergold Tekstil Ürünleri Ambalaj Kırtasiye Mat. San Ve Dış Tic. Ltd. Şti)

 

AYDINLATMA METNİ

 

Zergold Tekstil Ürünleri Ambalaj Kırtasiye Mat. San Ve Dış Tic. Ltd. Şti (“Zergold Aksesuar”) olarak, sizlerin özel hayatınızın ve kişisel bilgilerinizin son derece önemli olduğunun farkındayız. Bu kapsamda başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla kişisel verilerle ilgili düzenleme getiren “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”nun (“Kanun”) 10’uncu maddesi uyarınca sizleri aydınlatmak  istiyoruz.

 

Bu Aydınlatma Metni,  6698 Sayılı Kanunun 10. Maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Zergold Tekstil Ürünleri Ambalaj Kırtasiye Mat. San Ve Dış Tic. Ltd. Şti tarafından hazırlanmıştır.

 

Çalışanlarımızın; Ad-soyad, TC kimlik no, anne-baba adı, doğum tarihi, doğum yeri, medeni hali, cinsiyet, bakmakla yükümlü oldukları kişiler kimlik, ehliyet ve pasaport bilgileri, adres, telefon, e-mail, bir yakınının telefonu gibi iletişim bilgileri, işe giriş çıkış belgesi kayıtları, özgeçmiş bilgileri, bordro, SGK hizmet dökümü, askerlik durumu, eşin doğum belgesi, yakının ölüm belgesi, izin-rapor bilgileri, görev-unvan bilgileri gibi özlük bilgileri, adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, banka hesap-İBAN numarası bilgileri, diploma bilgileri, mezun olduğu okul bilgileri, sertifikalar, gidilen kurslar, meslek içi eğitim bilgileri, daha önce çalıştıkları işler, yabancı dil bilgileri, bilgisayar bilgileri, referans bilgileri gibi mesleki deneyim bilgileri, fotoğraf, şirkete ait telefonlardan yapılan telefon görüşmesi kayıtları gibi görsel ve işitsel kayıtları, şirket bilgisayarlarına ait şifre-parola bilgileri gibi işlem güvenliği bilgileri, kan grubu, kişisel sağlık bilgileri, engellilik durumuna ait bilgiler, kullanılan protez ve cihaz bilgileri gibi sağlık bilgileri, adli sicil kaydı bilgileri, şirket e-mail bilgi ve içerik bilgileri (sadece şirket işlerinde kullanılmak üzere şirketimizce temin edilen e-mail adreslerine gönderilen veya bu adresten gönderilecek mailler Zergold Aksesuar tarafından depolanacak, denetim ve kontrol için gerektiğinde okunabilecektir.). Çalışan Adaylarımızın; Ad-soyad, doğum tarihi, doğum yeri, medeni hali, cinsiyet gibi kimlik ve ehliyet bilgileri, adres, telefon, e-mail, bir yakınının telefonu gibi iletişim bilgileri, askerlik durumu bilgileri, diploma bilgileri, mezun olduğu okul bilgileri, sertifikalar, gidilen kurslar, daha önce çalıştığı işler, yabancı dil bilgileri, bilgisayar bilgileri, referans bilgileri gibi mesleki deneyim bilgileri, fotoğraf gibi görsel kayıtları. Stajyerlerimizin; Ad-soyad, TC Kimlik No, doğum tarihi, doğum yeri gibi kimlik bilgileri, adres, telefon, e-mail gibi iletişim bilgileri, Müşterilerimizin; Ad-soyad, TC kimlik no gibi kimlik bilgileri, adres, telefon, e-mail, faks gibi iletişim bilgileri, fatura/senet/çek bilgileri, sipariş bilgileri, talep bilgileri, hesap/İBAN numarası bilgileri gibi müşteri işlem bilgileri, Potansiyel Müşterilerimizin; gerek internet sitemizden istek, öneri, şikayet veya sipariş talepleriyle bizimle iletişime geçmeleri, gerekse fuar, festival gibi etkinliklerde tanıtım amaçlı kart, broşür, katalog gibi tanıtım araçları dağıtmaları sonucu ad-soyad, adres, telefon, e-mail, faks ve çalıştığı firma bilgileri; Tedarikçilerimizin; Ad-soyad, TC kimlik no gibi kimlik bilgileri, adres, telefon, e-mail, faks gibi iletişim bilgileri, fatura/senet/çek bilgileri, sipariş bilgileri, talep bilgileri, hesap/İBAN numarası bilgileri gibi müşteri işlem bilgileri, sertifika gibi mesleki deneyim bilgileri, Taşeron hizmet aldığımız firma yetkilisi ve çalışanlarının ise; Ad-soyad, TC kimlik no, anne-baba adı, doğum tarihi, doğum yeri, medeni hali, cinsiyet gibi kimlik bilgileri, adres, telefon, e-mail gibi iletişim bilgileri, işe giriş çıkış belgesi kayıtları, görev-unvan bilgileri, SGK hizmet dökümü, iş sözleşmesi sureti gibi özlük bilgileri, adli makamlarla yazışmalardaki bilgileri, banka hesap-İBAN numarası bilgileri, mesleki yeterlilik belgesi gibi sertifikalarınız, gidilen kurslar gibi mesleki deneyim bilgileri, kan grubu, kişisel sağlık bilgileri gibi sağlık bilgileri, adli sicil kaydı bilgileri. Ziyaretçilerimizin; Ad-soyad, imza gibi kimlik verileri, güvenlik kamerası kayıtları, ziyaretçi giriş çıkış saati bilgisi, ziyaretçi araç bilgileri gibi fiziksel mekan güvenliğine ilişkin verileri. İnternet sitemiz aracılığıyla, tarafınızca firmamıza yapılan iş başvuru formu ile, ad-soyad, doğum tarihi, doğum yeri, medeni hali, cinsiyet gibi kimlik bilgileri, adres, telefon, mail gibi iletişim bilgileri, eğitim durumu, iş tecrübesi, özgeçmiş gibi mesleki deneyim bilgileri, yine internet sitemiz aracılığıyla istek, öneri, şikayet veya siparişlerinizle ilgili doldurduğunuz iletişim formu ile, ad-soyad, telefon, mail ve firma bilgileri işlenmektedir. İnternet sitemize giriş-çıkış, trafik bilgileri, IP adres bilgileri gibi işlem güvenliği bilgileri. Şirketimiz telefonları ile yapılan görüşmeler de kaydedilmekte olup arayanların paylaştıkları Ad-soyad, telefon numarası ve ses kaydı gibi kişisel veriler işlenmektedir. İş yerimizin içinde ve dışında açık alanlarda, güvenlik kamerası ile görüntü kaydı yapılmakta ve görsel ve işitsel kişisel veriler Kanun’a uygun olarak işlenmektedir.

 

Zergold Aksesuar tarafından toplanan kişisel verileriniz; Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Memnuniyeti Ve Bağlılığı Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi, Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi, Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi, Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi,  Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi, Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sosyal Sorumluluk Ve Sivil Toplum Aktivitelerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Stratejik Planlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Talep / Şikayetlerin Takibi, Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini, Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Ücret Politikasının Yürütülmesi, Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Yabancı Personel Çalışma Ve Oturma İzni İşlemleri, Yatırım Süreçlerinin Yürütülmesi, Yetenek / Kariyer Gelişimi Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi, İş Yerine Giriş ve Çıkışın Kontrol Altında Tutulması amaçlarıyla işlenmektedir.

 

Toplanan kişisel verileriniz, Zergold Aksesuar’in haklarını hukuken koruyabilmek, hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmek ve yukarıda belirtilen amaçları gerçekleştirebilmek için Kanunun 8. maddesinde belirtilen kişisel veri aktarma şartları çerçevesinde maaş alınan banka, denetim firmalarına ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecektir.

 

İş başvuru sırasında çalışan adaylarının bizimle paylaştığı veya özgeçmişlerinde yer alan kişisel verileri, işe başladıktan sonra da çalışan özlük dosyalarının oluşturulması için zorunlu bilgi, belge ve evrakların fiziksel veya elektronik ortamda tarafımıza iletmeleri halinde şirket bilgisayar programlarına, uygulamalarına veya sunucularına kaydetmek suretiyle veya fiziksel dosya oluşturmak suretiyle; işyeri binasına yerleştirdiğimiz kameralar aracılığıyla; çalışanların kaliteli müşteri destek hizmeti vermelerine ilişkin kullandığımız şirkete ait telefonlardaki görüşmelerinin kaydedilmesi suretiyle otomatik olarak işlenmekte, ilgili makamlarca veya tarafınızca bize iletilen hukuki belge ve tebligatlar vasıtasıyla; tıbbî teşhis ve tedavi hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla iş yeri hekimi vasıtasıyla; İş yerine gelen misafirlerimizin kimliklerinin güvenlik görevlilerince veya sekreteryada ziyaretçi defterine kaydedilmesi suretiyle, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz veya taşeron hizmet aldığımız şirketler ile yaptığımız sözleşmelerde, sözleşmenin kurulması ve devamı ile edimlerin ifası süreçlerinde gerekli bir takım kişisel verileri tarafımıza iletmeleri suretiyle; fuar, festival gibi etkinliklerde şirketimizin faaliyet konusu ile ilgili yürütülen iş görüşmelerinde katalog, kart, broşür, el ilanı gibi tanıtım araçları ile elde ettiğimiz kişisel verileri, şirket bilgisayar programlarına, uygulamalarına ya da sunucularına kaydetmek veya fiziksel dosya oluşturmak suretiyle tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla fizikî, elektronik ortam, yazılı veya sözlü aktarım araçları ile topluyor ve işliyoruz.

 

Çalışanlarımızın adli sicil kaydı ile şirket e-mail bilgi ve içerikleri; taşeron hizmeti aldığımız çalışanlarımızın ise adli sicil kaydı ve sağlık bilgilerini “ilgili kişinin açık rızasıyla” diğer kişisel verileri ise 6698 sayılı Kanun’un 5. Ve 6. maddelerinde yer alan “Kanunlarda açıkça öngörülmesi”, “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”, “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, “tıbbî teşhis veya tedavi amacıyla iş yeri hekimince işlenmesi”, ” ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması”   hukuki sebeplerine dayanarak işlemekteyiz.

 

Kanun’un ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğine göre, Şirketimizin internet sitesinden veya Ön Büro’dan temin edebileceğiniz başvuru formu ile gerçekleştirmeniz gerekmektedir. Islak imzalı başvuru formunuzu, Şirketimizin Mehmet Nesih Özmen Mahallesi Barış Sokak No:6 Merter Güngören 34173 Türkiye adresine bizzat elden veya noter kanalıyla veya posta ile gönderebileceğiniz gibi zergold@hs01.kep.tr  KEP  adresimize, Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) ile veya Güvenli Elektronik İmza veya Mobil İmza ile de gönderebilirsiniz. Şirketimize daha önce bildirdiğiniz ve Şirketimiz sistemlerinde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz var ise info@zergold.com.tr  mail adresimize de gönderebilirsiniz.

bottom of page